Säkra upplevelse- och äventyrsaktiviteter

Köper du en tjänst ska den vara säker för dig som konsument. Dykning, klättring, zipline, zorb, ridning och fjäll- och äventyrsturism är alla exempel på upplevelse- och äventyrsaktiviteter som du kan köpa och som ställer krav på säkerheten.

Tänk på det här:

  • Följ anvisningar och säkerhetsregler.
  • Uppge korrekta uppgifter om din hälsa och annat som företaget frågar efter. Fel uppgifter kan påverka säkerheten inom aktiviteten.

Företag och föreningar som erbjuder tjänster i form av olika aktiviteter har ansvar att se till så att de är säkra och inte orsakar personskador. Vissa äventyrstjänster innebär ändå alltid en viss risk. Därför är det viktigt att du följer anvisningar och säkerhetsregler och att du inte uppger felaktiga uppgifter om din hälsa eller annat som kan påverka säkerheten inom aktiviteten.

Innan du deltar bör du fundera över detta:

  • Har tjänsteleverantören ett gott rykte?
  • Vilken skyddsnivå förväntar du dig?
  • Ska du utföra aktiviteten på egen hand eller kommer det finnas en ledare tillgänglig?
  • Hur stor är gruppen?
  • Har du fått tillräcklig säkerhetsinformation?
  • Verkar ledaren kunnig och kan svara på dina eventuella frågor?
  • Har du fått tillräcklig information för att kunna bedöma om du klarar av aktiviteten?

Den som erbjuder tjänsten har ett ansvar

För att inte farliga tjänster och produkter ska nå dig som konsument, har alla som erbjuder en upplevelse- eller äventyrstjänst ett antal skyldigheter som de måste uppfylla. En tjänst är säker om den inte innebär någon risk, eller bara en låg risk, för din hälsa och säkerhet. Den som erbjuder tjänsten ansvarar för att den är säker och kan alltså inte påstå att ditt deltagande sker på egen risk. Ansvaret innebär bland annat att den som erbjuder tjänsten ska ha koll på att den utrustning som används är säker och att de har säkerhetsrutiner.

Senast granskad 5 juli 2021