Consumer Classroom

Vad

Consumer Classroom är ett webbforum för lärare och innehåller ett omfattande arkiv med utbildningsresurser i konsumentkunskap från hela EU-området. Det finns också interaktiva samarbetsverktyg för att planera och dela lektioner med elever och andra lärare.

Consumer Classroom är finansierad av Europeiska kommissionen och syftar till att stimulera konsumentutbildning på högstadiet och gymnasiet.

Vem 

Consumer Classroom vänder sig främst till dig som undervisar elever mellan 12-18 år.

Varför 

För att du som lärare ska få hjälp till, att stärka dina elever med praktisk konsumentkunskap för vardagslivet. Med Consumer Classroom kan du:

  • Planera engagerande och interaktiva lektioner om intressanta konsumentfrågor.
  • Få tillgång till pedagogiska resurser av hög kvalitet från hela EU-området, samlat på ett ställe.
  • Samarbeta med andra lärare genom ett webbforum som omfattar hela EU-området.
  • Anordna gemensamma skolprojekt och tävlingar för att göra dina elever engagerande.
  • Utöka dina kunskaper i konsumentutbildning.

Vad innehåller webbplatsen?

Consumer Classroom innehåller ett antal tidsbesparande funktioner och verktyg, till exempel:

  • interaktiva lektionsförslag
  • ”Min klass” där du kan dela lektioner med elever
  • gemensamma skolprojekt och tävlingar
  • ett EU-forum där man kan utbyta åsikter, dela nyheter inom konsumentkunskapsområdet eller dela erfarenheter kollegor emellan över hela EU-området
  • kunskapsutvecklande material för lärare.

Läs mer om materialet på Consumer Classrooms webbplats

Senast granskad 13 juli 2018