Kampanj för att uppmärksamma barns rätt till konsumentutbildning

Under 2023 sätter Konsumentverket fokus på barns rätt till konsumentutbildning och lärarens viktiga roll. Vi vet att konsumentutbildning ger barn och ungdomar kunskaper att använda här och nu, men också när de tar steget in i vuxenlivet. Vi vill lyfta betydelsen av detta genom vårt budskap "Alla barn har rätt till en grundläggande konsumentutbildning".

Det är en utmaning att vara konsument. Barn och unga är en extra sårbar konsumentgrupp som har begränsad kunskap och erfarenhet. Då är det lätt att bli lurad och det kan vara svårt att använda sina rättigheter. Vårt budskap har stöd i barnkonventionen och barnet som rättighetsbärare. I artikel 28 specificeras barnets rätt till utbildning, i det här fallet, i rollen som konsument. Därför arbetar Konsumentverket för barns och ungdomars rätt att:

  • lära sig att hantera pengar,
  • veta mer om att handla medvetet,
  • reflektera kritiskt kring reklambudskap och
  • få kunskap om konsumtionens påverkan på miljön.

Det har vår myndighet gjort på olika sätt sedan 1973. Nu firar vi Konsumentverkets 50-årsjubileum genom att slå ett extra slag för alla barns rätt till en grundläggande konsumentutbildning.

Lärarnas viktiga arbete för barn

Vår kampanj uppmärksammar det viktiga arbetet som lärarna gör för alla barn, oavsett övriga förutsättningar. Kunskap om konsumenträttigheter, privatekonomi, reklam och hållbar konsumtion rustar eleverna för att tillvarata sin konsumentroll och veta hur de kan utöva sina konsumenträttigheter.

I detta arbete är även kommunala budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare viktiga yrkesgrupper, som genom sitt förbyggande arbete möter elever och lärare.

Konsumentverket stödjer lärarnas arbete med kostnadsfritt och objektivt material och därmed bidrar vi till grundläggande och likvärdig konsumentutbildning för alla barn och unga.

Cecilia-Tisell-nyckelband_artikelbredd.gif

Bild: Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell visar kampanjens nyckelband.

Hjälp oss sprida budskapet

Under året kommer vårt budskap spridas på olika sätt; digitalt och på föreläsningar och konferenser. Vill du hjälpa oss att sprida budskapet? Vi har tagit fram ett nyckelband med texten Alla barn har rätt till en grundläggande konsumentutbildning som du kan bära själv och/eller dela ut till andra.

Beställ nyckelbandet i vår publikationsshop 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 mars 2023