Konsumentkunskap i grundskolan – En analys av läromedel med utgångspunkt i Lgr11

Det finns goda möjligheter att undervisa om konsumentfrågor i grundskolan. Både utifrån vad som står i kursplanerna och utifrån innehållet i de vanligaste läroböckerna. Det visar Konsumentverkets analys av 100 läroböcker för grundskolan.

OBS! Analysen gjordes 2011 och därför kan situationen på vissa av de undersökta områdena ha ändrats.  

Här följer några viktiga resultat:

Konsumentfrågorna är gemensamt ansvar

Det är inte bara Hem- och konsumentkunskap som ska känna ansvar för frågorna. I den nya läroplanen för grundskolan, Lgr11, har konsumentperspektivet förstärkts i både Biologi och Geografi när det gäller hållbar utveckling. Ämnet Bild tar upp reklam och reklamanalys och frågor som handlar om privatekonomin har förstärkts inom ämnet Samhällskunskap på mellanstadiet.

Koppla ämnet till konsumentfrågor

Det finns däremot en risk att lärarna inte tänker på att det är konsumentfrågor som de undervisar om. Matematiken skulle till exempel kunna ta ett större ansvar för elevernas privatekonomiska utbildning. Idag är de ekonomiska räkneexemplen mest matematisk färdighetsträning. Även källkritik och internetfrågor kopplas inte direkt till konsumentområdet, även om det finns stora möjligheter att använda vardagliga exempel i undervisningen.

Få läromedel i Hem- och konsumentkunskap

En svaghet är att konsumenträtten på grundskolan bara finns i Hem- och konsumentkunskap (Hkk) som har få undervisningstimmar. Dessutom finns det bara ett läromedel inom Hkk för högstadiet och inget alls för mellanstadiet. Det är anmärkningsvärt i jämförelse med förlagens utbud i andra ämnen.

Mer än vad som krävs – och mindre

Resultatet visar samtidigt att många av skolböckerna hade mer konsumentinnehåll än vad kursplanerna krävde. Böcker inom Fysik, Historia, Religion och Teknik saknade däremot helt innehåll, trots att Lgr 11 ger stöd för att diskutera konsumentfrågor i de här ämnena.

Ämnesövergripande undervisning

För lärare som vill arbeta ämnesövergripande med konsumentfrågor i undervisningen finns stöd i kursplanerna för alla de ämnen som ingick i studien; Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, Matematik, Samhällskunskap och Svenska. Särskilt frågor om Hållbar konsumtion och Reklam och marknadsföring ger stöd för en tematisk undervisning.

Vill du veta mer?

Ladda ner och läs Konsumentverkets rapport 2011:17 ”Konsumentkunskap i grundskolan – En analys av läromedel med utgångspunkt i Lgr11” för att få en översikt över vilka böcker som kan användas i konsumentundervisningen. 

Konsumentkunskap i grundskolan

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverket har låtit göra en läromedelsanalys, för att undersöka i vilken utsträckning läromedel i grundskolan tar upp olika aspekter inom konsumentområdet.

Senast granskad 9 januari 2019