Ordlista reklam

Reklam, PR eller information – vad är vad? Och vad innebär egentligen produktplaceringar, sponsring och dold reklam? Här hittar du en liten ordlista för reklamprat.

Direktreklam

DR, reklam i form av riktade meddelanden som sänds till konsumenter eller företag via till exempel brev, broschyrer, kataloger eller e-post. Den förekommer dels som adresserad reklam, (ADR) till en utvald målgrupp, dels i form av oadresserad direktreklam, (ODR) till exempelvis alla i ett visst bostadsområde.

Dold marknadsföring

En grundläggande regel för reklam är att det alltid ska synas att det är reklam och vem som är avsändare. Framgår det inte tydligt räknas det som dold marknadsföring och är förbjudet. Det innebär till exempel att när ett inlägg i en blogg, på Instagram eller på Facebook är reklam ska detta tydligt framgå.

Information

Uppgifter som är viktiga för allmänheten att känna till som förmedlas på ett objektivt sätt.

Kampanj

Flera olika marknadsföringsaktiviteter som samordnas och genomförs samtidigt i olika kanaler för att nå samma mål.

Lansering

Ett företag släpper en helt ny produkt eller tjänst på marknaden.

Marknadsföring

Samlingsord för alla de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med de produkter eller tjänster de erbjuder på marknaden.

Målgrupp

Den grupp av tänkta köpare ett företag har av sina produkter/tjänster. Till exempel barnfamiljer som bor i villa och har trädgård eller ungdomar som är speciellt intresserade av hästsport.

PR

Förkortning för det engelska uttrycket Public Relations, det vill säga alla de relationer som ett företag eller en organisation har med omvärlden. Ofta menar man företagens bearbetning av media för att de ska skriva positiva artiklar om företaget och dess produkter på redaktionell plats i tidningar och på nätet.

Produktplacering

Företag betalar för att deras varumärken ska visas tydligt i till exempel filmer och tv-serier.

Propaganda

Budskap med ett tydligt syfte att skapa opinion och påverka mottagarna i en viss riktning. Har en negativ klang eftersom denna typ av budskap ofta inte är sakliga, utan hårt vinklade och till och med falska.

Reklam

När ett företag berättar om sina produkter och tjänster på sätt som lyfter fram alla fördelar och egenskaper genom att betala för utrymmet i media. Syftet är att sälja mer, höja kännedomen om varumärket och att skapa positiva känslor hos kunderna.

Sponsring

Att ekonomiskt stödja en annan verksamhet utan att få någon särskild motprestation tillbaka, utöver reklam- och marknadsföringsvärdet att få synas i olika sammanhang.

Viral marknadsföring

Handlar främst om att få folk att dela och sprida vidare filmklipp, spel och reklam på sociala nätverk och på bloggar i syfte att marknadsföra sitt varumärke, produkter eller tjänster.

Senast granskad 2 februari 2018