Vad är en bra reklamfilm?

Fyra tjejer sitter vid ett bord och skriver och pratar
Årskurs:
Gymnasiet
Ämnesområde:
Reklam
Lektionstid:
40-60 min
Lektionstyp:
Arbetsuppgift
Koppling till styrdokument:
Ja, se lärarinstruktion.
Uppgift:
Eleverna ska diskutera vad de anser är bra reklam. De får härmed en ökad medvetenhetom vilka medel som används för att kommunicera ett kommersiellt budskap.
Till alla lektioner