Reklam eller information?

Barn sitter i en soffa och tittar i en tidning med annonser.
Årskurs:
4-6
Ämnesområde:
Reklam
Lektionstid:
10-40 min
Lektionstyp:
Arbetsuppgift
Koppling till styrdokument:
Ja, se lärarinstruktion.
Uppgift:
Eleverna ska resonera kring reklam och konsumentinformation och dess betydelse för våra val.
Till alla lektioner