Journalmannen – Fällor på nätet!

Bild från filmen Journalmannen.

Årskurs

7-9

Ämnesområde

Konsumenträttigheter

Lektionstid

60-120 min

Lektionstyp

Film, Case, Diskussionsfrågor

Uppgift

Eleverna ska lära sig om konsumenträttigheter och skyldigheter på nätet.

Koppling till styrdokument

Ja, se lärarinstruktion.
Till alla lektioner