Konsumentverket logotyp, länk till startsidan

Skriv en insändare

Händer skriver på en dator som står på ett bord.
Årskurs:
Gymnasiet
Ämnesområde:
Hållbar konsumtion
Lektionstid:
120-180 min
Lektionstyp:
Arbetsuppgift
Koppling till styrdokument:
Ja, se lärarinstruktion.
Uppgift:
Eleverna ska skriva en insändare under temat ”Gör något”, för att träna på argumentation samt analysera aktörer, åtgärder och handlingsalternativ. När vi debatterar hållbarhetsfrågor blir världsbilden ofta mörk, men det är viktigt att se de framsteg som sker och vad olika aktörer faktiskt gör. I denna uppgift får eleverna exempel på det. Sedan får de själva uppmana till förändring genom att skriva insändare på temat ”Gör något”.
Till alla lektioner
Senast granskad 29 maj 2019