Konsumentverket logotyp, länk till startsidan

Skriv en krönika

Tjej skriver i ett block.
Årskurs:
Gymnasiet
Ämnesområde:
Hållbar konsumtion
Lektionstid:
180-240 min
Lektionstyp:
Arbetsuppgift
Koppling till styrdokument:
Ja, se lärarinstruktion.
Uppgift:
Eleverna ska skriva en krönika utifrån temat ”det går åt rätt håll” och träna på att diskutera och argumentera. Uppgiften har sin utgångspunkt i att vi tror att allt blir sämre och att kampen för hållbarhet går åt fel håll. I själva verket är det mycket som blivit bättre och vi har aldrig varit friskare, rikare och mer välutbildade än vi är i dag. Det innebär inte att allt är bra, men vi måste komma ihåg att det finns mycket som går åt rätt håll. Forskning visar att hoppet är viktigt för att skapa handlingskraft och mod.
Till alla lektioner
Senast granskad 29 maj 2019