Nyhetsbrev 2021

Konsumentverkets nyhetsbrev om konsumentfrågor i skolan skickas ut två till fyra gånger per år. Här finns nyhetsbrev från 2021.

Årets andra brev handlar om hur viktigt det är att unga får med sig kunskap om privatekonomi inför vuxenlivet. Konsumentverket har också tittat på influencers inlägg på Instagram och konstaterat brister när det gäller reklammarkering.

Lärarbrev från Konsumentverket - juni 2021

Årets första brev är från Konsumentverkets generaldirektör, Cecilia Tisell. Det riktar sig till lärare i samhällskunskap på gymnasiet och hem- och konsumentkunskapslärare på grundskolan. I brevet poängterar Cecilia Tisell att kunskap i privatekonomi är avgörande för steget in i vuxenlivet. Skolan har en viktigt uppgift att lära unga att hantera sin privatekonomi och undvika att hamna i skuldsättning.

Brev från Konsumentverkets generaldirektör - februari 2021

Senast granskad 1 februari 2021