Nyhetsbrev Skola 2021-2022

Konsumentverkets nyhetsbrev om vårt stöd till lärare i konsumenträtt, privatekonomi, reklam och hållbar konsumtion kommer ut två till fyra gånger per år. Här finns nyhetsbrev från 2021 och 2022.

Nyhetsbrev för skola 2022

Innehållet i årets andra brev inkluderar information om dark patterns, nya konsumentköplagen och om ett forskningsprojekt som tar upp frågan om hur vi kan motverka att unga hamnar i skuld. Dessutom berättar vi att vi är i färd med att uppdatera vårt skolmaterial, men du kan använda det som vanligt under tiden arbetet pågår.

Lärarbrev från Konsumentverket - maj 2022

I årets första brev informerar vi om två faktablad som vi tagit fram om barn och unga vuxna konsumenter. Vi tipsar även om att det finns ett lärarstöd för Koll på pengarna. Du kan också svara på vår enkät om hur de beräknade hushållskostnaderna kan utvecklas för att underlätta i undervisningen.

Lärarbrev från Konsumentverket – mars 2022

Nyhetsbrev för skola 2021

Årets tredje brev informerar om att Konsumentverkets magasin Koll på pengarna enbart kommer finnas digitalt från 2022. För lärare i privatekonomi tipsas det om ett kostnadsfritt webbinarium i oktober, som samordnas av Finansinspektionen. Nyhetsbrevet lyfter även Konsumentverkets lärarsidor, som är försedda med en mängd material så som färdiga lektioner, filmer och elevuppgifter inom olika konsumentfrågor.

Lärarbrev från Konsumentverket - september 2021

Årets andra brev handlar om hur viktigt det är att unga får med sig kunskap om privatekonomi inför vuxenlivet. Konsumentverket har också tittat på influencers inlägg på Instagram och konstaterat brister när det gäller reklammarkering.

Lärarbrev från Konsumentverket - juni 2021

Årets första brev är från Konsumentverkets generaldirektör, Cecilia Tisell. Det riktar sig till lärare i samhällskunskap på gymnasiet och hem- och konsumentkunskapslärare på grundskolan. I brevet poängterar Cecilia Tisell att kunskap i privatekonomi är avgörande för steget in i vuxenlivet. Skolan har en viktigt uppgift att lära unga att hantera sin privatekonomi och undvika att hamna i skuldsättning.

Brev från Konsumentverkets generaldirektör - februari 2021

Senast granskad 27 oktober 2022