Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online

Vad

Ett material om hur man använder online- och mobiltjänster på ett säkrare och mer ansvarsfullt sätt.

Antal sidor

24, nedladdningsbar

För vem

Årskurs 4–6

Beskrivning

Är du mellanstadielärare och vill jobba med mediekunnighet i din klass? Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online handlar om hur man kan använda online- och mobiltjänster på ett säkrare och mer ansvarsfullt sätt. I materialet diskuteras komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag: Hur är man en bra kompis på nätet? Var går gränsen för vad som är acceptabelt att lägga ut på nätet? Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på nätet?

Lärarhandledningen har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, Skolverket (Kolla källan), Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Datainspektionen, Post- och Telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Surfa Lugnt, Mediekompass och Konsumentverket/Konsument Europa. För frågor om lärarmaterialet, kontakta Statens medieråd på info@statensmedierad.se

Ladda ner

Ladda ner materialet på Statens medieråds webbplats

Senast granskad 8 januari 2019