Jag <3 internet

Vad

Ett material om hur man använder online- och mobiltjänster på ett säkrare och mer ansvarsfullt sätt.

Antal sidor

38, nedladdningsbar pdf-fil.

För vem

Årskurs 7–9 och gymnasiet.

Beskrivning

Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online är ett elev- och lärarmaterial för högstadiet och gymnasiet. Materialet innehåller praktiska övningar och lektionsupplägg och handlar om allt från bilder, upphovsrätt, internetsäkerhet, hat och mobbning till sex och porr på internet.

Lärarhandledningen har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, Skolverket (Kolla källan), Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Datainspektionen, Post- och Telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Surfa Lugnt, Mediekompass och Konsumentverket/Konsument Europa.

För frågor om lärarmaterialet, kontakta Statens medieråd registrator@statensmedierad.se

Ladda ner

Ladda ner materialet på Statens medieråds webbplats

Senast granskad 8 januari 2019