Ekonomismart

Ekonomismart kommer hösten 2018 att inleda en sista turné med utbildningsinsatser. Passa på att ladda ner materialet, ställa frågor eller boka in dem. Webbplatsen (www.ekonomi-smart.se) finns tillgänglig för nedladdning av material fram till sista december i år.

Vad

Ett webbaserat material, PowerPoint-presentationer och inspirationsfilmer om privatekonomi och konsumenträtt.

För vem

Årskurs 7-9, gymnasiet och unga vuxna. Det finns även material som är framtaget för nyanlända med kunskaper i svenska språket.

Beskrivning

Ekonomismart består av en PowerPoint-presentation med talarmanus, övningar, quiz och inspirationsfilmer som är uppdelad i sju fristående kapitlen: Våra rättigheter som konsumenter, Vart tar pengarna vägen?, Bo och leva, Trygghet – så funkar det, Reklam och marknadsföring, Vad kostar det avgiftsfria lånet? och Om det går snett. De olika kapitlen är fristående från varandra och kan kombineras på olika sätt.

Ekonomismart är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket, Finansinspektionen och Kronofogdemyndigheten. Ekonomismart syftar till att hjälpa unga att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och undvika överskuldsättning.

Läs mer på Ekonomismarts webbplats

Senast granskad 19 april 2018