Koll på cashen

Vad

En film om privatekonomi med egen webbplats.

För vem

Gymnasiet

Beskrivning

Koll på cashen består av fyra filmavsnitt:

  • Budget
  • Avtal
  • Skuld
  • Spara och låna

Avsnitten är fristående, men har en gemensam ramberättelse där de olika huvudkaraktärerna är samlade i en hiss som har fastnat mellan två våningar. Filmavsnittens kunskapsinnehåll presenteras genom handlingen som utspelar sig innan ungdomarna hamnade i hissen.

Undervisningsmaterialets fokus ligger på privatekonomi, men med en tydlig koppling till samhällsekonomi och andra samhällsfrågor som till exempel hållbar utveckling och människors livsvillkor.

Speltid är cirka 5 minuter per avsnitt.

Ladda ner

Filmavsnitten finns att ladda ner på Koll på cashens webbplats. Där kommer också en lärarhandledning att publiceras den 22 februari.

Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Kronofogden och Konsumentverket

Senast granskad 14 november 2016