Reklamfilmens fantastiska värld

Vad

En film och lärarhandledning om reklam och filmanalys.

Speltid

140 min

För vem

Gymnasiet, men kan även användas i åk 7–9.

Beskrivning

Filmen innehåller en grundkurs i filmanalys med exempel från reklam- och spelfilmer, samt olika reklam-, informations-, och propagandafilmer.

Den här filmen innehåller även ett avsnitt om dold marknadsföring. I lärarhandledningen finns fakta och fördjupningar samt övningar och övningsexempel.

Titta på filmen och ladda ner lärarhandledningen 

Senast granskad 31 januari 2018