Ekonomismart

Vad

Ett webbaserat material, PowerPoint-presentationer och inspirationsfilmer om privatekonomi och konsumenträtt.

För vem

Årskurs 7-9, gymnasiet och unga vuxna

Beskrivning

Ekonomismart består av en PowerPoint-presentation med talarmanus, övningar, quiz och inspirationsfilmer som är uppdelad i sju fristående kapitlen: Våra rättigheter som konsumenter, Vart tar pengarna vägen?, Bo och leva, Trygghet – så funkar det, Reklam och marknadsföring, Vad kostar det avgiftsfria lånet? och Om det går snett. Materialet är flexibelt såtillvida att de olika kapitlen är fristående från varandra och kan kombineras på olika sätt.

Ekonomismart är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket, Finansinspektionen och Sparbanksstiftelserna Kronan, Alfa och Nya. Ekonomismart syftar till att hjälpa unga att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och undvika överskuldsättning.

Läs mer på Ekonomismarts webbplats

Senast granskad 14 november 2016