Är muntliga avtal bindande?

Är muntliga avtal bindande, och krävs det ibland skriftliga avtal?

Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Men skulle du och konsumenten bli oense, är en muntlig överenskommelse svår att bevisa. Då är ett skriftligt kontrakt att föredra. I speciella fall krävs skriftliga avtal, till exempel vid köp av en fastighet eller en bostadsrätt.  

Senast granskad 7 maj 2018