Budget- och skuldrådgivning

En person sitter på en säng och håller i flera fakturor.

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där du kan få rådgivning om din ekonomi.

Sök efter budget- och skuldrådgivare i din kommun på Hallå konsuments webbplats

Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över din ekonomi och ge praktiska råd hur du ska hantera och prioritera dina skulder.

Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid frivilliga överenskommelser. Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.Kommunen är skyldig att hjälpa dig

Kommunen är enligt skuldsaneringslagen skyldig att hjälpa dig. I lagen står: ”Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad”.

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Vägledning för kommunal budget- och skuldrådgivning

Skulder och skuldsanering

Skuldsanering innebär att du får en plan för hur dina räkningar ska betalas och att du lever på existensminimun tills skulden är betald. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden på en särskild blankett.

Information om skulder och skuldsaneringslagen hittar du på Kronofogdens webbplats

Skuldsaneringslagen i sin helhet hittar du på Sveriges riksdags webbplats

Om kommunen inte har budget- och skuldrådgivning, eller om du inte får den hjälp du har rätt till kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det går att anmäla på fysisk blankett eller via e-tjänst.

Klaga på socialtjänsten hos Inspektionen för vård och omsorg

Din anmälan blir allmän handling när den kommer in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast granskad 21 november 2016