O Konsumentverketu

- bosanski

Konsumentverket je državna ustanova čiji je zadatak zaštita potrošačkih interesa.

Vlada i parlament određuju ciljeve potrošačke politike i postavljaju okvir za rad Konsumentverketa.

Na čelu Konsumentverketa je generalni direktor koji je, također, po funkciji i Zastupnik potrošača (Konsumentombudsman, KO). Zastupnik potrošača (KO) nadgleda tržište i štiti interese potrošača u eventualnim sudskim sporovima sa firmama. 

Naše aktivnosti su:

  •  nadgledanje preduzeća
  •  primanje prijava
  •  sporazumi sa faktorima iz privredne sfere
  •  sigurnost roba i usluga • pomoć potrošačima da uspješno organizuju svoju privatnu ekonomiju
  •  obrazovanje i podrška općinskim vodičima za potrošače i savjetnicima za pitanja budžeta i dužništva 
  •  jačanje potrošačke svijesti kod mladih
  •  pružanje neovisnih  uputa i pomoći potrošačima preko Hallå konsument 
  •  pružanje neovisnih uputa i pomoći potrošačima pri kupovini u drugim državama EU 
  •  nadgledanje potrošačke situacije u svijetu i identifikacija potrošačkih problema na različitim tržištima

Nepristrasni savjeti putem Hallå konsument (”Halo, potrošači”) i ECC Sverige (ECC Švedska)

Hallå konsument je informativna služba koja potrošačima neposredno daje nepristrasne savjete. Hallå konsument surađuje sa više organa i ustanova, postojeća četiri ureda za potrošače i općinskim savjetovalištima za potrošače.   

Otvorite web portal Hallå konsument

ECC Sverige pomaže besplatnim savjetima potrošačima koji kupuju robe ili usluge iz država unutar EU, kao i iz Norveške, Islanda i Velike Britanije.

Otvorite Web portal eccsverige.se

Obrazovanje i podrška vodičima za potrošače u okviru općina 

Većina općina u Švedskoj nudi svojim stanovnicima uputstva u potrošačkim pitanjima. Također, potrošači mogu dobiti i savjete vezane za pitanja privatne ekonomije. 

Potražite kontaktne podatke za vodiče za potrošače u vašoj općini.