O Konsumentverketu

- bosanski

Konsumentverket je državna ustanova čiji je zadatak zaštita potrošačkih interesa.

Vlada i parlament određuju ciljeve potrošačke politike i postavljaju okvir za rad Konsumentverketa.

Na čelu Konsumentverketa je generalni direktor koji je, također, po funkciji i Zastupnik potrošača (Konsumentombudsman, KO). Zastupnik potrošača (KO) nadgleda tržište i štiti interese potrošača u eventualnim sudskim sporovima sa firmama. 

Naše aktivnosti su:

  •  nadgledanje preduzeća
  •  primanje prijava
  •  sporazumi sa faktorima iz privredne sfere
  •  sigurnost roba i usluga • pomoć potrošačima da uspješno organizuju svoju privatnu ekonomiju
  •  obrazovanje i podrška općinskim vodičima za potrošače i savjetnicima za pitanja budžeta i dužništva 
  •  jačanje potrošačke svijesti kod mladih
  •  pružanje neovisnih  uputa i pomoći potrošačima preko Hallå konsument 
  •  pružanje neovisnih uputa i pomoći potrošačima pri kupovini u drugim državama EU 
  •  nadgledanje potrošačke situacije u svijetu i identifikacija potrošačkih problema na različitim tržištima

Neovisne upute i pomoć potrošačima preko službe Hallå konsument

Hallå konsument je informacijska služba, povezana sa Konsumentverketom, koja pokriva čitavu državu. Njoj se možete obratiti pitanjima o kupovini roba i usluga, o uslovima u nekom ugovoru, reklamacijama, održivoj trgovini i drugim pitanjima u kojima vam, kao potrošaču, može biti potrebna pomoć. 

Na internetskoj stranici hallakonsument.se možete pronaći upotrebljive informacije i praktične vodiče za određena pitanja. Možete nas kontaktirati telefonom, mejlom ili putem chata. Odgovorićemo vam direktno, ili ćemo vas uputiti dalje ekspertima u drugim ustanovama, firmama koje rade sa potrošačkim pitanjima ili općinskom organu zaduženom za potrošačke aktivnosti. 

Informacije i savjeti za potrošače na stranici Hallå konsument

Konsument Europa za kupovinu unutar EU

Konsument Europa je neovisni organ u okviru Konsumentverketa koji Evropska komisija djelimično finansira i koji ulazi u mrežu European Consumer Centre. Konsument Europa pruža potrošačima dobre savjete kada kupuju iz drugih država unutar EU, Norveške i Islanda. 

Informacije i savjeti za potrošače na stranici Konsument Europa.

Obrazovanje i podrška vodičima za potrošače u okviru općina 

Većina općina u Švedskoj nudi svojim stanovnicima uputstva u potrošačkim pitanjima. Također, potrošači mogu dobiti i savjete vezane za pitanja privatne ekonomije. 

Potražite kontaktne podatke za vodiče za potrošače u vašoj općini.