Kontakt

Kontakt - bosanski

Konsumentverket/KO
Adresa: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
Poštanska adresa: Box 48, 651 02 Karlstad
Tel: +46 (0)771 - 42 33 00 
Telefaks: +46 (0)54 - 19 41 95

Radno vrijeme: Ponedjeljak-Petak, 08.00-16.00

Konsumentverket je državna ustanova. To znači da svi dokumenti koje pošaljete Konsumentverketu/KO postaju javni, javnost, dakle, ima pravo da ih zatraži na uvid i pročita. 

Hallå konsument 

Hallå konsument je informacijska služba, povezana sa Konsumentverketom, koja pokriva čitavu Švedsku. Njoj se možete obratiti pitanjima o kupovini neke robe ili usluge pri kojoj je došlo do pogreške, pitanjima o ugovoru, reklamacijama i održivoj trgovini. 

Informacije i savjeti za potrošače na stranici Hallå konsument

Konsument Europa

Konsument Europa vam pruža informacije i savjete pri kupovini vezanoj za druge države unutar EU, te Norvešku i Island.

Informacije i savjete možete naći na stranici Konsument Europa.