Kontakt

Kontakt - bosanski

Konsumentverket/KO
Adresa: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
Poštanska adresa: Box 48, 651 02 Karlstad
Tel: +46 (0)771 - 42 33 00 
Telefaks: +46 (0)54 - 19 41 95

Radno vrijeme: Ponedjeljak-Petak, 08.00-16.00

Konsumentverket je državna ustanova. To znači da svi dokumenti koje pošaljete Konsumentverketu/KO postaju javni, javnost, dakle, ima pravo da ih zatraži na uvid i pročita. 

Nepristrasni savjeti putem Hallå konsument (”Halo, potrošači”) i ECC Sverige (ECC Švedska)

Hallå konsument je informativna služba koja potrošačima neposredno daje nepristrasne savjete. Hallå konsument surađuje sa više organa i ustanova, postojeća četiri ureda za potrošače i općinskim savjetovalištima za potrošače.   

Otvorite web portal Hallå konsument

ECC Sverige pomaže besplatnim savjetima potrošačima koji kupuju robe ili usluge iz država unutar EU, kao i iz Norveške, Islanda i Velike Britanije.

Otvorite web portal eccsverige.se