Na ovaj način možete izvršiti prijavu Konsumentverketu

Gör en anmälan - bosanski

Konsumentverket/KO prima prijave o problemima koji se tiču potrošača.

To što pošaljete prijavu nama ne znači automatski da ćete dobiti pomoć u pojedinačnom sporu sa nekim preduzećem. Međutim, vaša prijava može dovesti do toga da preduzeće u budućnosti mora izmijeniti spornu stavku u marketingu ili uslovima ugovora. 

Primamo prijave o ovim područjima:

 •  Pogrešan i lažan marketing 
 •  Nerazumni uslovi ugovora
 • Pogrešna informacija o cijenama 
 • Nesigurni ili opasni proizvode ili usluge 
 •  Otkazano ili zakašnjelo putovanje vozom ili avionom 
 •  Loša usluga pri putovanju vozom ili avionom (nedostatak pomoći, problemi sa rezervacijama i zabrana ukrcavanja na prevozno sredstvo) 
 •  Reklame elektronskom poštom koje niste tražili, takozvani spam 

Vaša prijava treba sadržavati ove elemente:

 •  Naziv firme koju prijavljujete i razjašnjenje da li se prijava odnosi na robu ili uslugu. Dobro bi bilo da jasno opišete zašto želite napraviti prijavu protiv te firme. 
 •  Ako se prijava odnosi na marketing, važno je naznačiti kada i gdje ste uočili problematičnu marketinšku poruku. Ako se radi o radijskoj ili televizijskoj reklami, naznačite datum emitovanja, tačno vrijeme emitovanja i kanal. 
 •  Priložite oglas, ugovor, ambalažu, proizvod ili nešto drugo na šta ste reagirali.
 •  Naznačite vaš broj telefona ili neki drugi način na koji vas možemo kontaktirati da bismo dobili više informacija. Naravno, uvijek možete zadržati anonimnost ukoliko to preferirate. 

Prijavu pošaljite na adresu:
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Prijavu nam, također, možete poslati elektronskom poštom. 

Konsumentverket je državna ustanova. To znači da svi dokumenti koji stignu Konsumentverketu/KO postaju javni dokumenti koje javnost ima pravo zatražiti na uvid i pročitati.