Na ovaj način možete zatražiti KO-pomoćnika

Ansök om KO-biträde - bosanski

Zastupnik potrošača (KO) ponekad može pružiti pomoć pojedinačnim potrošačima u sudskom sporu sa privrednim subjektima.

KO-pomoćnik može zastupati interese pojedinačnog potrošača samo pod određenim uslovima: 

  •  Ukoliko spor ima značaj za primjenu zakona u određenom području 
  •  Ukoliko se spor tiče velikog broja potrošača 

Kada KO pomaže određenom pojedinačnom potrošaču u sporu, država snosi sudske troškove potrošača. KO odlučuje da li je spor prigodan za KO-pomoćnika, nakon što potrošač pošalje pismeni zahtjev za tom vrstom pomoći. Zahtjev se popunjava ili se može poslati poštom. Odaberite u meniju lijevo. 

Poštanska adresa:

Konsumentverket/KO
Box 48, 651 02 Karlstad

 

Vaš zahtjev postaje javni dokument 

Konsumentverket je državna ustanova. Zato je važno da znate da svi dokumenti koji stignu u Konsumentverket/KO, u skladu sa pravilima, postaju javni dokumenti i javnost ima pravo da ih zatraži na uvid i pročita.