Savetovalište za pitanja budžeta i dugova

Budget- och skuldrådgivning - bosanski

Savjetovalište za pitanja budžeta i dužništva je, zakonom regulisana, općinska služba kod koje možete dobiti savjete o vašoj ekonomiji.

Savjetovalište za pitanja budžeta i dužništva vam može pomoći da napravite bolji pregled vaše privatne ekonomije. Također vam može pružiti praktične savjete kako da se nosite sa dugovima i na koji način da im date prioritet u privatnoj ekonomiji.

Savjetovalište za pitanja budžeta i dužništva vam, također, može pomoći sa proračunom koji prethodi saniranju dugova, kao i sa zahtjevom za preispitivanje odluke o sanaciji dugova ili tužbom na odluku o sanaciji dugova. Za zadužene osobe koje ne ispunjavaju uslove za sanaciju dugova ili ne žele sanaciju dugova možemo izraditi realistične prijedloge za vraćanje duga pri sporazumima baziranim na dobrovoljnom pristanku stranke. Savjetnik vam, pored toga, može pomoći i tako što će vam ugovoriti bolje uslove plaćanja kod povjeritelja.

Potražite Savjetovalište za pitanja budžeta i dužništva u vašoj općini na internetskoj stranici Hallå konsument