Vodič za potrošače

Konsumentvägledning - bosanski

Ako imate problem sa nečim što ste kupili, i ne možete se sporazumjeti sa prodavačem, Vodič za potrošače vam može pomoći.

Vodič za potrošače 

Većina općina u Švedskoj nudi svojim stanovnicima uslugu Vodič za potrošače. Ovdje možete dobiti informacije i savjete o pitanjima bitnim za potrošače. Također, možete dobiti savjete i u pitanjima vezanim za vašu privatnu ekonomiju. 

Potražite kontaktne podatke Vodiča za potrošače u vašoj općini 

Hallå konsument

Hallå konsument je informacijska služba, povezana sa Konsumentverketom, koja pokriva čitavu državu. Njoj se možete obratiti pitanjima vezanim za kupovinu neke robe ili usluge, pri čemu je došlo do neke pogreške, pitanjima o ugovoru, reklamacijama te održivoj trgovini

Na internetskoj stranici hallakonsument.se možete pronaći upotrebljive informacije i praktične vodiče. Možete nas kontaktirati telefonom, mejlom ili putem chata. Odgovorićemo vam direktno, ili ćemo vas uputiti dalje ekspertima u drugim ustanovama, firmama koje rade sa pitanjima potrošača ili organima koji pri općini rade sa pitanjima potrošača. 

Informacije i Vodič za potrošače na stranici Hallå konsument

Ako ste kupovali nešto unutar EU

Konsument Europa vam pruža informacije i savjete u slučajevima kada ste kupovali nešto izvan Švedske, ali unutar EU, uključujući i Norvešku i Island. 

Konsument Europa je samostalna jedinica u okviru  Konsumentverketa, djelimično finansirana kroz Evropsku komisiju, koja ulazi u mrežu European Consumer Centre. 

Informacije i savjeti za potrošače na stranici Konsument Europa.

U okviru nekoliko stručnih područja postoje firme koje se bave potrošačkim pitanjima i koje vas mogu savjetovati ako nastane problem

Informacije i savjeti u pitanjima bankarstva i finansija nalaze se na stranici Konsumenternas bank- och finansbyrå

Informacije i savjeti u pitanjima osiguranja nalaze se na stranici Konsumenternas försäkringsbyrå

Informacije i savjeti u pitanjima vezanim za energiju nalaze se na stranici Konsumenternas energimarknadsbyrå

Informacije i savjete u pitanjima telefonije, televizije i interneta možete dobiti na stranici Telekområdgivarna