درباره‌ی اداره‌ی امور مصرف‌کنندگان

- فارسى

 اداره‌ی امور مصرف‌کنندگان سازمانی دولتی است با این ماموریت که مراقب علا‌قه‌مندی‌های مصرف‌کنندگان باشد.

 

حدود صد نفر در سازمان با انواع متفاوت مسائل مصرف‌کنندگان کار می‌کنند. ایمنی خدمات و کالاها، شرایط قرارداد و تبلیغات شرکت‌ها، اقتصاد شخصی و همچنین موارد مربوط به امور مصرف‌کنندگان در مسائل معلولیت و محیط‌ زیست برخی از حوزه‌های کاری سازمان می‌باشند. ما همچنین به مشاورین مصرف و مشاورین هزینه‌وبدهی شوراهای شهر آموزش می‌دهیم. همچنین ما مراقب علاقه‌مندی‌های مصرف کنندگان در اتحادیه‌ی اروپا هستیم. یکی دیگر از وظایف مرکزی ما انتقال اطلاعات روز و مرتبط با مصرف‌کنندگان سوئدی به نشانی اینترنتی ما می‌باشد. 

 اداره‌ی امور مصرف‌کنندگان توسط یک مدیرکل هدایت می‌شود که در عین‌حال نماینده‌ی قانونی مصرف‌کنندگان KO نیز می‌باشد. نماینده‌ی قانونی مصرف‌کنندگان می‌تواند علاقه‌مندی‌های مصرف‌کنندگان در مقابل شرکت‌ها را در دادگاه به پیش برد.

این دولت و مجلس هستند که در مورد اهداف سیاست امور مصرف‌کنندگان و جهت‌گیری کار سازمان امور مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند. سیاست فراگیر امور مصرف‌کنندگان سوئدی این است: مصرف‌کنندگان این قدرت و امکان را دارند که انتخاب فعال کنند. هدف فراگیر سازمان امور مصرف‌کنندگان این است: مصرف‌کنندگان ایمن و آگاه.

 سازمان امور مصرف‌کنندگان این توانایی را ندارد که به سوالات فردی پاسخ دهد یا در مورد دعاوی فردی وارد عمل شود. برای مشاوره‌ی شخصی می‌توانید به مشاور امور مصرف‌کنندگان شورای شهر مراجعه کنید.