O Konsumentverket [Urząd Ochrony Konsumenta]

- polski

Konsumentverket to urząd państwowy, którego zadaniem jest ochrona praw konsumenta.

Cele polityki konsumenckiej wyznaczane są przez rząd i parlament i stanowią one zarazem ramy obszaru działań prowadzonych przez Konsumentverket. 

Na czele Konsumentverket stoi dyrektor generalny, które jest zarazem rzecznikiem praw konsumenta – Konsumentombudsman (KO). Rzecznik Praw Konsumenta (KO) nadzoruje rynek i broni praw konsumentów w sporach z przedsiębiorcami na drodze sądowej.

Do naszych zadań należy:

  •  nadzór nad działaniami przedsiębiorstw
  •  przyjmowanie zgłoszeń
  •  zawieranie porozumień z podmiotami gospodarczymi
  •  działania na rzecz bezpieczeństwa towarów
  •  pomoc konsumentom w sprawowaniu kontroli nad ich prywatnymi finansami
  •  szkolenie i wspieranie personelu doradztwa konsumenckiego oraz doradztwa ds. budżetu i zadłużenia oferowanego przez gminy
  •  działania wspierające na rzecz tego, aby młodzi obywatele stali się świadomymi konsumentami
  •  niezależne doradztwo konsumenckie za pośrednictwem serwisu Hallå konsument 
  •  niezależne doradztwo konsumenckie w związku z zakupem towarów i usług w innych państwach należących do UE 
  •  monitorowanie otoczenia rynkowego i diagnozowanie problemów konsumenckich na różnych rynkach 

Niezależne doradztwo za pośrednictwem Hallå konsument

Serwis Hallå konsument jest ogólnokrajowym serwisem informacyjnym koordynowanym przez Konsumentverket. Można się do nas zwrócić z pytaniami dotyczącymi zakupu towarów i usług, warunków umownych, reklamacji, dokonywania zrównoważonych zakupów oraz innych kwestii, w których jako konsument potrzebujesz pomocy.

W serwisie internetowym hallakonsument.se znajdziesz przydatne informacje oraz praktyczne porady. Można do nas zadzwonić, wysłać maila lub porozmawiać na czacie. Odpowiemy na Twoje pytania lub skierujemy Cię do innego urzędu, biura konsumentów lub innego serwisu konsumenckiego prowadzonego przez gminę. 

Informacje konsumenckie i doradztwo w serwisie internetowym Hallå konsument

Serwis Konsument Europa – zakupy w innym państwie UE

Serwis Konsument Europa to niezależna jednostka działająca przy Konsumentverket współfinansowana przez Komisję Europejską, stanowiąca część systemu European Consumer Centre.  Serwis Konsument Europa oferuje porady dla konsumentów dokonujących zakupów w innych państwach należących do UE, w Norwegii lub na Islandii.  

Informacje konsumenckie i doradztwo w serwisie internetowym Konsument Europa

Szkolenie i wsparcie dla doradztwa konsumenckiego w gminach  

Większość gmin w Szwecji oferuje swoim mieszkańcom doradztwo konsumenckie. Można tu także uzyskać porady dotyczące swoich finansów prywatnych. 

Wyszukaj dane kontaktowe doradztwa konsumenckiego w swojej gminie w serwisie internetowym Hallå konsument