O Konsumentverket [Urząd Ochrony Konsumenta]

- polski

Konsumentverket to urząd państwowy, którego zadaniem jest ochrona praw konsumenta.

Cele polityki konsumenckiej wyznaczane są przez rząd i parlament i stanowią one zarazem ramy obszaru działań prowadzonych przez Konsumentverket. 

Na czele Konsumentverket stoi dyrektor generalny, które jest zarazem rzecznikiem praw konsumenta – Konsumentombudsman (KO). Rzecznik Praw Konsumenta (KO) nadzoruje rynek i broni praw konsumentów w sporach z przedsiębiorcami na drodze sądowej.

Do naszych zadań należy:

  •  nadzór nad działaniami przedsiębiorstw
  •  przyjmowanie zgłoszeń
  •  zawieranie porozumień z podmiotami gospodarczymi
  •  działania na rzecz bezpieczeństwa towarów
  •  pomoc konsumentom w sprawowaniu kontroli nad ich prywatnymi finansami
  •  szkolenie i wspieranie personelu doradztwa konsumenckiego oraz doradztwa ds. budżetu i zadłużenia oferowanego przez gminy
  •  działania wspierające na rzecz tego, aby młodzi obywatele stali się świadomymi konsumentami
  •  niezależne doradztwo konsumenckie za pośrednictwem serwisu Hallå konsument 
  •  niezależne doradztwo konsumenckie w związku z zakupem towarów i usług w innych państwach należących do UE 
  •  monitorowanie otoczenia rynkowego i diagnozowanie problemów konsumenckich na różnych rynkach 

Niezależne wsparcie informacyjne przez Hallå konsument i ECC Sverige

Hallå konsument to niezależny serwis informacyjny oferujący niezależne wsparcie informacyjne bezpośrednio konsumentom. Hallå konsument współpracuje z wieloma urzędami, wszystkimi czterema biurami konsumenta i gminnymi doradztwami dla konsumenta.

Do hallåkonsument.se

ECC Sverige, oferuje bezpłatne porady dla osób, które dokonały zakupu towaru lub usługi w państwie członkowskim UE oraz w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.

Do eccsverige.se

Szkolenie i wsparcie dla doradztwa konsumenckiego w gminach  

Większość gmin w Szwecji oferuje swoim mieszkańcom doradztwo konsumenckie. Można tu także uzyskać porady dotyczące swoich finansów prywatnych. 

Wyszukaj dane kontaktowe doradztwa konsumenckiego w swojej gminie w serwisie internetowym Hallå konsument