Bezpieczeństwo produktów

Säkra varor och tjänster - polski

Towary i usługi muszą być bezpieczne dla konsumentów i muszą być wolne od szkodliwych właściwości.

Zwykli konsumenci również mogą zgłaszać do Konsumentverket przypadki natknięcia się na niebezpieczne towary lub usługi. Szczegółowe informacje na temat dokonania zgłoszenia znajdują się w artykule: Jak dokonać zgłoszenia.

Przy zakupie zabawek szukaj oznaczenia CE

Jeśli produkt jest oznakowany znakiem CE, oznacza to, że jego producent zapewnia, iż produkt ten spełnia przepisy bezpieczeństwa obowiązujące dla tego konkretnego produktu. Nie oznacza to jednak, że produkt ten został sprawdzony przez jakiś urząd lub inną instytucję sprawującą nadzór.  

Tylko niektóre rodzaje towarów muszą być oznakowane znakiem CE. Są to np. zabawki oraz środki ochrony indywidualnej, np. kaski. 

Małe elementy mogą być groźne dla małych dzieci

Małe elementy, jak np. luźne części zabawek, mogą być niebezpieczne dla małych dzieci. Jeśli taki mały element dostanie się do gardła dziecka, istnieje zagrożenia, że dziecko się udusi. W ustaleniu, czy dany mały przedmiot jest niebezpieczny dla dziecka, pomoże tzw. cylinder testowy. 

Szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa produktów udziela doradca konsumencki działające przy danej gminie. Doradca konsumencki wie, gdzie można otrzymać cylinder testowy. 

Wyszukaj doradcę konsumenckiego w swojej gminie w serwisie internetowym Hallå konsument