Jak dokonać zgłoszenia

Gör en anmälan - polski

Konsumentverket/KO [Urząd Ochrony Konsumenta/Rzecznik Praw Konsumenta] przyjmuje zgłoszenia dotyczące problemów w obszarze zagadnień konsumenckich.

Przesłanie do nas zgłoszenia nie oznacza, że udzielimy Ci pomocy w sporze cywilnoprawnym z podmiotem gospodarczym. Może ono jednak przyczynić się do tego, że dany podmiot zostanie w przyszłości zmuszony do zmiany sposobu reklamowania/sprzedaży danego produktu lub warunków umowy. 

Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące następujących kwestii:

 •  Wprowadzająca w błąd lub niewłaściwa reklama
 •  Bezpodstawne warunki umowy
 •  Błędna informacja o cenie
 •  Towary lub usługi niebezpieczne
 •  Odwołane lub opóźnione połączenie kolejowe lub lotnicze
 •  Uniemożliwienie podróży pociągiem lub samolotem (pomoc, rezerwacja i odmowa wejścia na pokład) 
 •  niezamówiona informacja handlowa przesyłana pocztą elektroniczną, tzw. spam.  

Twoje zgłoszenie powinno zawierać 

 •  Nazwę zgłaszanego przedsiębiorstwa oraz informację o tym, czy Twoje zgłoszenie dotyczy określonego towaru lub usługi.  Opisz dokładnie, dlaczego chcesz zgłosić dane przedsiębiorstwo. 
 •  Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy reklamy, ważne jest, aby podać, kiedy i gdzie reklama się ukazała.  W przypadku reklamy telewizyjnej lub radiowej należy podać dzień i godzinę nadania reklamy oraz kanał, na jakim została ona nadana.  
 •  Dołącz ogłoszenie, umowę, opakowanie, produkt lub inny materiał, który  spowodował Twoją reakcję.  
 •  Podaj numer telefonu lub inne dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie ewentualnych szczegółowych informacji. Oczywiście zawsze może przesłać zgłoszenie anonimowo. 

Prześlij zgłoszenie na adres:
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Zgłoszenie można również przesłać anonimowo pocztą elektroniczną: konsumentverket@konsumentverket.se

Konsumentverket jest urzędem państwowym. Oznacza to, że wszystkie dokumenty przesyłane do Konsumentverket/KO stają się dokumentem publicznym i jako takie mogą być udostępniane wszystkim zainteresowanym.