Jak złożyć wniosek o pomoc KO

Ansök om KO-biträde - polski

Rzecznik Praw Konsumenta – Konsumentombudsmannen (KO) – może w pewnym przypadkach pomóc konsumentowi indywidualnemu w sporze z podmiotem gospodarczym.

KO może pomóc konsumentowi indywidualnemu pod pewnymi warunkami:

  •  spór musi zostać oceniony jako taki, który ma znaczenie dla stosowania prawa w konkretnym obszarze
  •  spór musi dotyczyć dużej liczby konsumentów 

W przypadku gdy KO udziela pomocy w sporze konsumentowi indywidualnemu, koszty sądowe konsumenta pokrywa skarb państwa.  KO dokonuje oceny tego, czy dany spór może być objęty pomocą KO, w oparciu o wniosek złożony przez konsumenta. Wniosek można złożyć na specjalnym formularzu bezpośrednio na stronie internetowej lub przesłać pocztą. 

Adres korespondencyjny:

Konsumentverket/KO
Box 48, 651 02 Karlstad

Twój wniosek będzie dokumentem publicznym

Konsumentverket [Urząd Ochrony Konsumenta] jest urzędem państwowym. Należy zatem pamiętać, że wszystkie dokumenty, które wpływają do Konsumentverket/KO z zasady stają się ogólnodostępne i jako takie mogą być udostępniane wszystkim zainteresowanym.