E drejta e juaj si konsumator

Din rätt som konsument - shqip

Ti mund të marrësh këshilla dhe informata rreth të drejtave të konsumatorëve në shërbimin kombëtar informativ për çështje konsumatorësh, Hallå konsument.

Hallå konsument është shërbim informativ gjithëkombëtar që koordinohet nga Agjencia e Konsumatorve .

Ti mund të lexosh rreth të drejtave themelore të konsumatorëve në shumë gjuhë në  uebsajtin www.hallåkonsument.se

Ti mund të telefonosh, dërgosh e-mail, apo të shkruash përmes çatit nëse ke pyetje rreth  blerjeve të mallrave dhe shërbimeve, kushtet e kontratave, reklamimet, qëndrueshmërisë dhe gjërave tjera që ti si konsument ke nevojë për ndihmë.