Këshilla rreth buxhetit dhe borxheve

Budget- och skuldrådgivning - shqip

Këshilldhënia rreth buxhetit dhe borxheve është një shërbim komunal i rregulluar me ligj ku ti mund të marrësh këshilla rreth ekonomisë tuaj.

Këshilltarët (Udhërrëfyesit) e buxhetit dhe borxheve mund të ndihmojnë të kesh një pasqyrë të ekonomisë tuaj dhe sesi të t’u japësh prioritet borxheve tuaja.

Këshilltarët e buxhetit dhe borxheve të ndihmojnë poashtu me llogaritjet para një sanimi të borxheve si dhe me rishqyrtime dhe ankesa ndaj vendimit për sanimin e borxheve. Për persona me borxhe e që nuk i përmbushin kriteret e ligjit për sanimin e borxheve, këshilltarët mund ofrojnë propozime reale në rast të marrëveshjeve vullnetare. Këshilltarët mund të ndihmojnë të negociosh rreth kushteve të reja të pagesës me kreditorët tuaj.

Kërko këshilltarë buxheti e borxheve në komunën tuaj në uebsajtin e konsumatorëve Hallå