Kontakt

Kontakt - shqip

Agjencia e Konsumatorëve - Konsumentverket/KO
Adresa: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
Adresa postale: Box 48, 651 02 Karlstad

Tel: +46 (0)771 - 42 33 00
Fax: +46 (0)54 - 19 41 95
E-mail: konsumentverket@konsumentverket.se 

Orari i punës: e hëne – e premte, 08.00-16.00

Agjencia e Konsumatorëve është një instuticion shtetror. Kjo do të thotë se të gjitha dokumentet që i dërgon në Agjencinë e Konsumatorëve bëhen dokumente publike të cilat mund të lexohen nga publiku i gjerë.

Këshilldhëna e pavarur përmes Hallå konsumator dhe ECC Suedi

Hallå konsumator është një shërbim informativ e cili u jep këshilla të pavarura direkt konsumatorëve. Hallå konsumator bashkëpunon me shumë autoritet, katër agjensitë e konsumatorëve dhe këshilldhëniet komunale.

Për në hallåkonsument.se

ECC Suedi të ofron këshilldhënie falas ty që ke blerë një mall apo shërbim nga një shtet tjetër i BE-së dhe Norvegjia, Islanda dhe Britania e Madhe

Për në eccsverige.se