Udhërrëfim (këshilldhënie) për konsumatorë

Konsumentvägledning - shqip

Nëse ke blerë diçka dhe nuk mund të merresh vesh me shitësin, ti mund të ndihmohesh nga një udhërrëfyes konsumatori.

Udhërrëfim për konsumatorë 

Shumica e komunave u ofrojnë banorëve të vet udhërrëfim konsumatorësh. Nga udhërrëfyesi mund të marrësh njoftime dhe këshilla. Ti mund të marrësh këshilla rreth çështjeve ekonomike private.

Kërko të dhëna kontaktuese të udhërrëfyesit në komunën tuaj

Informacion për konsumator përmes  Hallå konsumator

Hallå konsumator është një shërbim informativ e cili u jep konsumatorëve këshilla të pavarura. Këshilltarët përgjigjen në pyetje apo të ndihmojnë ty më tutje për tek ekspertët tek autoritetet e tjera, agjensi konsumatorësh apo këshilldhënie komunale. Ti e kontakton Hallå konsumator përmes uebsajti hallakonsument.se apo telefonit, çatit apo e-mailit.

Për te uebsajti Hallå konsumator

ECC Suedi për tregëti brenda BE-së

ECC Suedi u jep konsumatorëve ndihmë kur ata blejnë nga shtetet e BE-së dhe Norvegjia, Islanda dhe Britania e Madhe. ECC Suedi u ofron këshilddhënie falas para një blerje, apo ndihmon nëse dalin probleme më vonë. Qëllimi është që konsumatorët t’i shfrytëzojnë të gjitha favoret me tregun e përbashkët evropian.

ECC Suedi financohet pjesërisht nge Komisioni Evropian dhe është pjesë e rrjetit European Consumer Centre (ECC-net).

Për te uebsajti ECC Suedi

Në kuadër të disa fushave të specializuara ka zyra konsumatorësh që japin këshilla të caktuara

Informata dhe këshilla rreth çëshjeve që kanë të bëjnë me bankat dhe financat gjenden në Konsumenternas bank- och finansbyrå

Informata dhe këshilla që kanë të bëjnë me sigurime në Konsumenternas försäkringsbyrå

Informata dhe këshilla që kanë të bëjnë rreth energjisë në Konsumenternas energimarknadsbyrå

Informata dhe këshilla që bëjnë fjalë për telefon, tv dhe internet në Telekområdgivarna