Udhërrëfim (këshilldhënie) për konsumatorë

Konsumentvägledning - shqip

Nëse ke blerë diçka dhe nuk mund të merresh vesh me shitësin, ti mund të ndihmohesh nga një udhërrëfyes konsumatori.

Udhërrëfim për konsumatorë 

Shumica e komunave u ofrojnë banorëve të vet udhërrëfim konsumatorësh. Nga udhërrëfyesi mund të marrësh njoftime dhe këshilla. Ti mund të marrësh këshilla rreth çështjeve ekonomike private.

Kërko të dhëna kontaktuese të udhërrëfyesit në komunën tuaj

Hallå konsumator

Hallå konsumator është shërbim informativ gjithëkombëtar që koordinohet nga Agjencia e Konsumatorve. Këtu mund të drejtohesh me pyetje rreth blerjeve të një malli apo shërbimi ku diçka është bërë gabim, pyetjeve rreth kontratave reklamimeve dhe konsumimit të qëndrueshëm. 

Në uebsajtin hallakonsument.se  mund të gjesh njoftime të dobishme dhe ciceron praktik. Ti mund të telefonosh, dërgosh mail apo të bisedosh përms çatit. Ne të ndihmojmë direkt ose të udhëzojmë për më tutje tek ekspertët e autoriteteve tjera, zyrat e konsumatorëve apo veprimtarive komunale në çështje konsumatorësh.

Informata për konsumatorë dhe këshilldhënie në Hallå konsumator

Nëse ti blen në BE

Konsument Europa të jep informata dhe këshilla në ti blen jashtë Suedisë në BE, Norvegji dhe Island.

Konsument Europa është një njësi e pavarur e cila pjesërisht financohet nga Komisioni Evropian dhe hynë në rrjtein European Consumer Centre. 

Informata për konsumatorë dhe këshilldhënie uebsajtin Konsument Europa

Në kuadër të disa fushave të specializuara ka zyra konsumatorësh që japin këshilla të caktuara

Informata dhe këshilla rreth çëshjeve që kanë të bëjnë me bankat dhe financat gjenden në Konsumenternas bank- och finansbyrå

Informata dhe këshilla që kanë të bëjnë me sigurime në Konsumenternas försäkringsbyrå

Informata dhe këshilla që kanë të bëjnë rreth energjisë në Konsumenternas energimarknadsbyrå

Informata dhe këshilla që bëjnë fjalë për telefon, tv dhe internet në Telekområdgivarna