Analys och omvärldsbevakning

Konsumentverket är beroende av goda kunskaper om konsumenternas problem och ställning på olika marknader. Därför arbetar vi aktivt med att ta fram ny kunskap inom det konsumentpolitiska området.

Kunskapen som vi tar fram är inte bara vägledande för den egna verksamheten. Den är också användbar för andra myndigheters arbete med konsumentrelaterade frågor samt för regeringen för att utveckla konsumentpolitiken. Genom vårt vetenskapliga råds arbete och kontakter med andra myndigheter försöker vi stimulera till ökad kunskap och forskning inom det konsumentpolitiska området.

Mer om vetenskapliga rådet

Konsumentverkets inspel till forskningspolitisk proposition 2016

Senast granskad 26 november 2020