Konsumenterna och miljön

Den privata konsumtionen – det var och en köper, använder och kasserar – har stor påverkan på miljön. Konsumentverket bevakar därför konsumenternas möjligheter att agera på ett hållbart sätt. Arbetet presenteras i rapporten Konsumenterna och miljön.

Rapporten bygger bland annat på en enkätundersökning där konsumenter svarar på hur de upplever sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Baserat på den undersökningen rangordnas marknaderna utifrån indexet KMI-miljö, ett mått som Konsumentverket skapat där KMI står för konsumentmarknadsindex. Indexet bygger på sammanvägda resultat där konsumenterna bedömer hur fem olika faktorer påverkar möjligheterna att göra val med miljöhänsyn: utbud, pris, sociala normer, miljöinformation och enkelhet.

Rapporten innehåller även fördjupade studier inom specifika marknader och av specifika faktorer som påverkar konsumenternas förutsättningar.

Senast granskad 24 augusti 2020