Konsumentrapporten

Konsumentverket gör Konsumentrapporten på uppdrag av regeringen. Vi kartlägger hur enkelt eller svårt det är att vara konsument på 45 marknader i Sverige.

Rapporten ger en bild av hur konsumenter upplever sina möjligheter att förstå, välja och agera när de köper saker och tjänster. Syftet med rapporten är att uppmärksamma problem och möjligheter, till nytta för både konsumenter och näringslivet. Resultatet vägleder också Konsumentverkets arbete vad gäller prioriteringar och fokusering på olika problemområden.

Den första rapporten kom 2013. Fram till 2018 sammanställde vi en konsumentrapport varje år. Från 2020 gör vi istället en fördjupningsrapport om ett specifikt ämne. Rapporten år 2020 kommer att handla om klimatkompensation.

Vi tror att fler än vi själva har nytta av den kunskap som presenteras, både företag som vill bli konsumentvänligare och konsumenter som vill lära mer. Den kan även vara användbar för journalister som bevakar konsumentfrågor.

Här finns länkar till de senaste rapporterna

Läs om och ladda ner Konsumentrapporten 2018

Läs om och ladda ner Konsumentrapporten 2017

Läs om och ladda ner Konsumentrapporten 2016

Läs om och ladda ner Konsumentrapporten 2015

Läs om och ladda ner Konsumentrapporten 2014

Läs om och ladda ner Konsumentrapporten 2013 

Senast granskad 2 mars 2020