Konsumentrapporten 2013

2013 var första året vi gjorde Konsumentrapporten. Vi frågade konsumenter hur de upplever köp av varor och tjänster på 45 marknader.

Resultatet från Konsumentrapporten sammanställs bland annat i en lista över de marknader där konsumenterna upplever störst problem. Mest problematiskt för konsumenterna 2013 var telekomtjänsterna, tätt följt av försäkringar och bank och finanstjänster. Resultatet förklaras även i ovanstående film.

Problemfyllda konsumentmarknader

Konsumenterna tycker att det är svårt att få en överblick över utbud och villkor i avtal för olika telekomtjänster som telefonabonnemang, bredbandsavtal och liknande. För försäkringar gäller att kunderna inte anser att de fått det de behöver i sin försäkring. Det är svårt att se vad som ingår och inte ingår. Bank- och finanstjänster får liknande resultat som försäkringsmarknaden. Kunderna tycker att det är svårt att se vad som ingår och kan inte bedöma om det är vad de behöver. Inom finanstjänster är det investerings- och pensionstjänsterna som upplevs som svårast att få information om och förstå.

Mer medvetna konsumenter

Syftet med rapporten är att lyfta fram vilka marknader som har störst problem. Den hjälper oss att prioritera vårt arbete så det gör största möjliga nytta i samhället. Vi tror också att den kan hjälpa konsumenterna att bli mer medvetna i sina val. Rapporten kan också bidra till att näringslivet och olika branscher tar steg för att förbättra både utbudet av och informationen om varor och tjänster.

Konsumentrapporten 2013

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten uppmärksammar konsumenternas situation och förutsättningar på 45 marknader.

Senast granskad 24 februari 2020