Konsumentrapporten 2014

2014 var andra året i rad som vi gjorde en kartläggning, på uppdrag av regeringen, om konsumenternas situation på 45 marknader.

Problemfyllda konsumentmarknader

De flesta marknader har både styrkor och svagheter. Positiv rankning utifrån valmöjligheter betyder inte självklart att betygen blir höga när det kommer till frågor om tillit till reklam eller försäljare. Det finns också marknader som utmärker sig genom att återkomma på många bottenlistor – oavsett om det handlar om klagomål, möjlighet att jämföra produkter, förtroende för företagen eller bredd på utbudet.

Fokus på telefonförsäljning

2014 innehöll rapporten en temadel om telefonförsäljning, då det fortfarande var en försäljningskanal som orsakade problem och missnöje för många konsumenter. Var sjätte anmälan till Konsumentverket handlar om försäljning via telefon och vi kan konstatera att Konsumentmarknadsindex (KMI) överlag är avsevärt lägre vid köp av telefonförsäljare. Vi har ställt oss frågan vad det beror på att telefonförsäljning framstår som så problemfylld och vad som skulle kunna göras för att förbättra förutsättningarna. Konsumentverket ger två åtgärdsförslag: aktivt medgivande och skriftlig avtalsbekräftelse. Läs mer om detta i rapporten.

Mer medvetna konsumenter

Syftet med rapporten är att lyfta fram de marknader där konsumenten upplever störst problem. Rapporten hjälper oss att prioritera vårt arbete så att det gör största möjliga nytta i samhället. Vi tror att den kan hjälpa konsumenterna att bli mer medvetna i sina val. Rapporten kan också bidra till att näringslivet och olika branscher tar steg för att förbättra utbudet av och informationen om varor och tjänster.

Konsumentrapporten 2014

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten uppmärksammar konsumenternas situation och förutsättningar på 45 marknader.

Senast granskad 24 februari 2020