Konsumentrapporten 2015

Temat för Konsumentrapporten 2015 var gränsöverskridande handel. Rapporten innehåller också fakta om svenska konsumenters situation på 45 marknader.

Se filmen som sammanfattar de vanligaste problemen när du handlar på nätet.

I rapporten kartlägger vi vilka problem konsumenter stöter på, vad de beror på och vad som skulle kunna göras för att förbättra läget.

Konsumentrapporten 2015

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten uppmärksammar konsumenternas situation och förutsättningar på 45 marknader.

Vi handlar allt mer på nätet

Det visar sig att vi handlar allt mer på nätet, men att svenska konsumenter är lite tveksamma till att köpa varor och tjänster från utländska webbsajter. Bara ungefär var tredje konsument har handlat från ett företag med säte utanför Sverige. Vi är bland annat rädda för bedrägerier och litar mer på svenska företag, enligt undersökningen. Samtidigt är bedrägerier inte så utbrett som vi tror, även om problem och oseriösa aktörer förstås förekommer – både på svenska och utländska webbplatser.

Vi lägger också mycket pengar sammanlagt på köp av varor och tjänster när vi är utomlands på semester. De flesta inköp är dock för små summor, och om något blir fel är vi inte särskilt benägna att vända oss till säljaren och klaga.

Marknader där konsumenter upplever problem

Konsumentrapporten visar att det finns marknader där många konsumenter upplever problem när de ska köpa varor och tjänster. Det är samma tio marknader som hamnar i botten av rankningslistan alla tre åren som vi hittills genomfört undersökningen. De fyra som får sämst betyg i år av konsumenterna är: telekommunikationstjänster, försäkringar, bank- och finanstjänster samt juridiska tjänster.

Krångligt, svårt att förstå och tråkigt

Problemen varierar något mellan marknaderna, men ett gemensamt drag är att kunderna tycker att det är svårt att begripa sig på informationen. Man tycker att det är krångligt, svårt att förstå och tråkigt. Ibland kan det vara svårt att skilja mellan marknadsföring och information.

Telekommunikationsbranschen har också haft problem med ett litet antal mindre seriösa företag som genererat många klagomål från konsumenterna. Det har i sin tur lett till att många uppger att de inte litar på branschens försäljare.

Åtgärder för att lösa konsumenters problem

Det finns en rad åtgärder som vi tror kan förbättra läget för konsumenterna. En del saker är sådant som vi vill att företagen ska göra. Annat är upp till regering, riksdag och myndigheter.

Många gånger handlar det också om att konsumenternas kunskaper. För att bli en kunnigare konsument behöver man tillgång till bra och lättillgänglig information.

Insatser för gränsöverskridande handel

Förutom det vi nämnt ovan vill Konsumentverket se följande åtgärder för att förbättra konsumenternas situation vid handel över gränserna.

 • Samma regler inom hela EU, på hög skyddsnivå
 • Tillsynsinsatser över gränserna, fördjupat samarbete mellan ländernas myndigheter
 • Utred möjligheten att ge Konsumentverket tuffare verktyg att kunna agera mot oseriösa e-handlare
 • Bättre förutsättningar för konsumenter att driva klagomål

Information och rådgivning om gränsöverskridande handel med andra länder inom EU, Norge och Island finns på Konsument Europas webbplats

Rådgivning om gränsöverskridande handel med övriga länder genom Hallå konsument

Åtgärdsförslag inom fyra marknader i botten av listan 

Förutom de generella insatserna finns en del riktade åtgärder som skulle kunna förbättra för konsumenter på de fyra marknader som hamnar sämst till i vår undersökning. Någon åtgärd är redan genomförd eller har påbörjats, till exempel samarbetet mellan PTS, Konsumentverket, Telekområdgivarna och de stora telekomföretagen för bättre täckningskartor.

Telekommunikation

 • Branschöverenskommelse – ärligare täckningskartor
 • Följa etiska riktlinjer – operatörerna som äger nätet ökar kollen på försäljningsmetoderna
 • Konsumentverkets åtgärdsförslag från 2014  aktivt medgivande till telefonförsäljning och skriftlig avtalsbekräftelse
 • Kortare eller inga bindningstider
 • Kunnig kundtjänst som är lätt att nå

Försäkringar

 • Försäkringsbolagen bör ställa högre krav på hantverkarna som anlitas vid skada
 • Möjlighet att byta hantverkare
 • Bättre dialog mellan konsument och försäkringsbolag
 • Tydligare skillnad på information och marknadsföring
 • Oberoende jämförelser (Konsumenternas försäkringsbyrå)
 • Ökat transparens hos ”mellanhänder”

Bank- och finans

 • Skärpt tillsyn av snabblåneföretag. Bättre verktyg för Konsumentverket och Finansinspektionen
 • Förstärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning, förslag finns, men vi önskar ytterligare skärpningar
 • Balansera penningtvättsreglerna så de inte drabbar oskyldiga kunder

Juridiska tjänster

 • Tydlig information om kompetens och kostnader
 • Viktigt med dialog mellan konsument och jurist
Senast granskad 24 februari 2020