Konsumentrapporten 2016

I Konsumentrapporten 2016 kartlägger vi vilka problem konsumenter stöter på, vad de beror på och vad som skulle kunna göras för att förbättra läget.

År 2016 tittade vi närmare på två områden där vi vet att många konsumenter stöter på problem: bilar och telekom. Vi studerade även målgruppen unga vuxna lite mer ingående. De är ofta nybörjare på många marknader och just nya konsumenter kan lättare få problem vid köp.

Konsumentrapporten 2016

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten uppmärksammar konsumenternas situation och förutsättningar på 45 marknader.

Marknader där konsumenter upplever problem

Konsumentrapporten 2016 visar att det finns marknader där många konsumenter upplever problem när de ska köpa varor och tjänster. Det är i huvudsak samma tio marknader som kommer sämst ut på rankningslistan under de fyra år vi har gett ut rapporten.  De fyra marknader som med vår sammanvägda metod får sämst betyg i år är: telekomtjänster, försäkringar, bank- och finanstjänster samt juridiska tjänster.

Krångligt, svårt att förstå och tråkigt

Problemen varierar något mellan marknaderna, men ett gemensamt drag är att kunderna tycker att det är svårt att begripa sig på informationen. Man tycker att det är krångligt, svårt att förstå och tråkigt. Ibland kan det vara svårt att skilja mellan marknadsföring och information.

Telekombranschen har också haft problem med ett litet antal oseriösa företag som genererat många klagomål från konsumenterna. Det har i sin tur lett till att många uppger att de inte litar på branschens försäljare. Här ser vi att försäljningssättet spelar roll. Telefonförsäljning och försäljning från tillfälliga stånd i köpcentrum gör att fler upplever problem i samband med köp.

Åtgärder för att lösa konsumenters problem

Det finns en rad åtgärder som vi tror kan förbättra läget för konsumenterna. En del saker är sådant som vi vill att företagen ska göra. Annat är upp till regering, riksdag och myndigheter.

Många gånger handlar det också om att konsumenterna saknar tillräckliga kunskaper. För att bli en kunnigare konsument behöver man tillgång till bra och lättillgänglig information.

Underlag till Konsumentrapporten 2016

Hushållens totala utgifter från SCB

Klagomål till Konsument Europa

Klagomål till konsumentrådgivningsbyråerna

Klagomål till nationell och kommunal konsumentvägledning

PM Konsumentrapporten underlag 2016

Resultat ur KMU 2013–2016

Ärendestatistik från ARN

Senast granskad 21 mars 2019