Konsumentrapporten 2017

I 2017 års rapport tittade vi närmare på två områden: abonnemangsfällor och fastighetsmäklartjänster. assas

Fällor som lurar

Abonnemangsfällor är ett problem som blir allt vanligare. En abonnemangsfälla består av ett lockande erbjudande och en – ofta väl dold – prenumeration. Oftast är konsumenten inte medveten om att erbjudandet är kopplat till en löpande leverans av något.

Det går att fastna i abonnemangsfällor på olika sätt, men allra vanligast är via webben. Abonnemangsfällor förekommer också genom telefonförsäljning.

Konsumenterna som fastnar i fällorna förlorar tid, pengar och energi. Dessutom kan deras förtroende för näthandel, telefonförsäljning och kort som betalningsmedel skadas. Det i sin tur kan påverka seriösa företags affärsmöjligheter.

Effektivare tillsyn, bättre möjligheter att stoppa betalningar och information är tre åtgärder som Konsumentverket för fram i rapporten.


 

Här möter du Bengt och Bianca som båda råkat fastna i en abonnemangsfälla. Det som först verkade som ett så bra erbjudande visade sig vara något helt annat.

Läs om hur Bengt och Bianca tar sig ur abonnemangsfällorna på Hallå konsument

Stora värden

Att köpa bostad är för de allra flesta en av livets största affärer. Det är något många av oss gör sällan och därmed saknar vana och erfarenhet av. Fastighetsmäklaren har därför en viktig roll att fylla, och ska se till både säljarens och köparens intresse. Samtidigt möts mäklaren ibland av misstro och kritik. Konsumenterna kan ha svårt att veta vad som är mäklarens ansvar och vad som vilar på säljare respektive köpare.

Marknaden har problem med lockpriser och konsumenter känner sig osäkra i budgivningen. Vår rapport visar också att det finns ett stort behov av oberoende information.

En konsumentbyrå, effektivare tillsyn, lagändringar, tidigare och tydligare information är några av de åtgärder som Konsumentverket föreslår.

Konsumentrapporten 2017

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten uppmärksammar konsumenternas situation och förutsättningar på 45 marknader.

Andra marknader där konsumenter upplever problem

Konsumentrapporten ger även en aktuell bild av konsumenternas situation på 45 marknader. Rapporten visar att det finns marknader där många konsumenter upplever problem när de ska köpa varor och tjänster. Det är i huvudsak samma tio marknader som kommer sämst ut på rankningslistan under de fem år vi har gett ut rapporten.  De marknader som, med vår sammanvägda metod, får sämst betyg i år är:

  • telekomtjänster
  • försäkringar
  • bank- och finanstjänster
  • tågresor och annan lokal kollektivtrafik
  • hantverkartjänster
  • juridiska tjänster
  • bilverkstäder
  • fastighetsmäklare
  • el
  • kläder- och skor

Krångligt, svårt att förstå och tråkigt

Problemen varierar något mellan marknaderna, men ett gemensamt drag för flera av dem är att konsumenterna tycker att det är svårt att begripa sig på informationen. Man tycker att det är krångligt, svårt att förstå och tråkigt.

Telekombranschen har även haft problem med ett antal oseriösa företag som genererat många klagomål från konsumenterna. Det har i sin tur lett till att många uppger att de inte litar på branschens försäljare. Här ser vi att försäljningssättet spelar roll. Telefonförsäljning och försäljning från tillfälliga stånd i köpcentrum gör att fler upplever problem i samband med köp.

Den enda varumarknaden som kvalar in på listan över marknader där konsumenterna upplever mest problem är kläder- och skor, de resterande nio marknaderna handlar om tjänster.

Åtgärder för att lösa konsumenters problem

Det finns en rad åtgärder som vi tror kan förbättra läget för konsumenterna. En del saker är sådant som vi vill att företagen ska göra. Annat är upp till regering, riksdag och myndigheter. Även konsumenterna har ett ansvar att ta del av information och hålla koll på sina rättigheter och skyldigheter. Många gånger saknar konsumenterna tillräckliga kunskaper. För att bli en kunnigare konsument behöver man tillgång till korrekt och lättillgänglig information.

Mer om våra åtgärdsförslag finner du i rapporten.

Underlag till Konsumentrapporten 2017

Hushållens totala utgifter från SCB

Klagomål till Konsument Europa

Klagomål till konsumentrådgivningsbyråerna

Klagomål till nationell och kommunal konsumentvägledning

PM Konsumentrapporten underlag 2017

Resultat ur KMU 2013–2017

Ärendestatistik från ARN

Senast granskad 24 februari 2020