Konsumentrapporten 2018

I Konsumentrapporten 2018 har vi tittat närmare på två områden: skönhetsbehandlingar och tillgänglighet för buss- och tågresenärer med funktionsnedsättning. Rapporten innehåller också en kartläggning av konsumenternas situation på 45 marknader.

Konsumenter far illa och är skyddslösa

Skönhetstjänster blir allt vanligare och köparen är ofta en ung och oerfaren konsument. Behandlingarna blir allt mer komplicerade, vilket medför ökade risker för skador och bestående men.

För den som drabbas av skada, felaktigt utförd behandling eller ett oönskat resultat är det oklart vart man kan vända sig och små möjligheter att få hjälp. Tjänsterna omfattas i regel inte av hälso- och sjukvårdens regelverk och köparen har inte heller det skydd som konsumenter vanligtvis har via reglerna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

För att få till stånd en väl fungerande marknad med ett högt konsumentskydd föreslår Konsumentverket att dagens regelverk förtydligas och kompletteras enligt följande:

 • informationsskyldighet för företagen
 • krav på försäkring
 • kompetens- och utbildningskrav
 • krav på anmälnings- eller tillståndsplikt
 • inrättande av nationellt register.

Bristande tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättningar kan ha speciella förutsättningar och behov när det gäller resande.

I rapporten belyser vi de problem som kan uppstå före, under och efter en resa. Många tycker att det är besvärligt att köpa biljett på nätet, man litar inte på att ledsagning och assistans fungerar och det kan vara svårt att ta del av information. Följden blir att det finns en påtaglig risk att många avstår från att resa, eftersom det är för besvärligt och otryggt.

Information, digital tillgänglighet samt ledsagning och assistans är tre områden där behovet av åtgärder är stort och där även små insatser kan förbättra förutsättningarna att resa för många. Vi föreslår därför bland annat att det bör finnas en webbplats med samlad trafik-, tillgänglighets- och ledsagningsinformation, att transportörerna behöver tillgänglighetsanpassa digital biljettförsäljning och digitala färdbevis alternativt erbjuda likvärdiga icke-digitala alternativ och att regeringen bör överväga att utse fler busstationer, bussterminaler och prioriterade tågstationer som erbjuder ledsagning och assistans.

Svårare att köpa tjänster än varor

Komplexa produkter, omfattande och svårlästa avtal samt säljare som förlorat konsumenternas förtroende. Det är gemensamma nämnare för de marknader där det är allra svårast för konsumenter att lyckas med sina köp.

Många av de problematiska marknaderna är tjänstemarknader. Köp av tjänster upplevs som mer komplext och ofta handlar det om sällanköp. Konsumenter har också sämre förutsättningar att lyckas vid reklamation av en tjänst än av en vara.

De tio mest problematiska marknaderna

Nytt för Konsumentrapporten 2018 är att vi delat upp konsumentproblematiken i inför och efter köp. De marknader som bedöms som problematiska inför köp är nödvändigtvis inte desamma som är problematiska efter köp.

Följande marknader är mest problematiska. Listorna är rangordnad med den mest problematiska marknaden överst och sedan i fallande ordning.

Inför köp:

 • Tv-abonnemang
 • Fast telefoni
 • Person-/familjeförsäkring
 • Juridiska tjänster
 • Hantverkare
 • Investering/pension
 • El
 • Villa-/hemförsäkring
 • Buss/spårvagn/tunnelbana
 • Internet

Efter köp:

 • Investering/pension
 • Buss/spårvagn/tunnelbana
 • Person-/familjeförsäkring
 • Juridiska tjänster
 • Fordonsbränsle
 • Flyg
 • Tåg
 • El
 • Kultur/underhållning
 • Kroppsvårdstjänster

Konsumentrapporten 2018

PDF 17 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten 2018 uppmärksammar konsumenternas situation på 45 marknader och belyser särskilt områdena skönhetsbehandlingar och tillgänglighet för buss- och tågresenärer med funktionsnedsättning.

Underlag till Konsumentrapporten 2018

PM Konsumentrapporten underlag 2018

Resultat ur KMU 20132018

Resultat uppdelat på kön och ålder KMU 2016–2018

Senast granskad 11 januari 2022