Forskning och studentuppsatser

Tillsammans med vårt vetenskapliga råd arbetar vi för att stimulera till ökad kunskap och forskning inom det konsumentpolitiska området.

Konsumentverket finansierar inte forskning, men genom arbetet i vårt vetenskapliga råd och kontakter med andra myndigheter försöker vi stimulera till ökad kunskap och forskning inom det konsumentpolitiska området. Vi vill också uppmuntra studenter att skriva uppsatser inom områden som rör konsumentfrågor. 

Mer om vetenskapliga rådet

Information till studenter som vill skriva uppsats

Senast granskad 5 april 2022