Bidrag till organisationer

Konsumentverket fördelar organisationsbidrag och verksamhetsbidrag till ideella organisationer. Syftet är att stödja konsumentintresset inom olika verksamhetsområden.

Konsumentverket har från och med 2020 års ansökningsomgång möjlighet att bevilja bidrag för två år. Organisationen kan nu därför välja att ansöka om bidrag för ett eller två år i taget. Även om en organisation ansöker om bidrag för två år kan bidrag för endast ett år komma att beviljas.

Ansökningstiden är augusti–september varje år. Konsumentverket fattar beslut om bidragen i början av januari.

Läs mer om den nya möjligheten att få bidrag för två år

Vilka kan få bidrag?

Både enskilda organisationer och samarbetsorgan för flera organisationer kan beviljas bidrag för verksamheter som stödjer konsumentintresset. Organisationen ska vara nationell, demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt obunden och bedriva verksamhet utan vinstsyfte.

Vilka kan inte få bidrag?

Konsumentverket beviljar inte bidrag till myndigheter, offentliga förvaltningar och andra skattefinansierade verksamheter, aktiebolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Bidrag får inte lämnas till organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förordning om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet på riksdagens webbplats

Senast granskad 8 juni 2020