Beviljade bidrag

Konsumentverket delar varje år ut bidrag till en blandad grupp organisationer som bedriver konsumentinriktad verksamhet.

Konsumentverket har totalt fördelat 15 435 000 i bidrag för 2020. Vi beviljade organisationsbidrag till sex organisationer på totalt 900 000 kronor. Resten, 14 535 000 kronor, fördelades som verksamhetsbidrag.

Organisationerna som beviljas bidrag har stor spridning när det gäller omsättning, medlemsantal och organisationsform. Några av organisationerna är samarbetsorgan. Det som är gemensamt för alla är att de helt eller delvis arbetar med konsumentinriktad verksamhet.

Organisationerna är verksamma inom olika områden. Exempel är rättvis handel, djuretisk handel, miljövänlig och hållbar konsumtion, bilfrågor, kollektivtrafik, funktionshinderfrågor, livsmedel, boendefrågor och standardisering.

Senast granskad 16 juni 2021