Beviljade organisationsbidrag 2018

De organisationer som beviljades organisationsbidrag för 2018 har alla som huvudsyfte att tillvarata konsumenternas intresse på olika sätt.

Organisationerna beviljades 200 000 kronor för att stärka möjligheten att bedriva sin verksamhet.

  • Föreningen Gröna Bilister
  • Motormännens Riksförbund
  • Resenärsforum
  • Sveriges Konsumenter
  • Äkta vara Sverige
Senast granskad 8 juni 2020