Beviljade organisationsbidrag 2021

Konsumentverket har fördelat potten för bidragsåret 2021. Potten var 16 059 000 kronor. En fördelning har även skett av cirka hälften av potten för 2022, 6 059 000 kronor. Den totala summan för bidragsåret 2022 är 12 059 kronor. Resterande pott för bidragsåret 2022 fördelas nästa år.

Följande organisationer beviljades organisationsbidrag 2021. Några har även beviljats organisationsbidrag för 2022.

Resenärsforum

2021: 150 000
2022: 100 000
Resenärsforums webbplats

Sveriges Konsumenter

2021: 150 000
2022: 100 000
Sveriges konsumenters webbplats

Äkta vara Sverige

2021: 150 000
Äkta vara Sveriges webbplats

Riksförbundet M Sverige

2021: 150 000
Riksförbundet M Sveriges webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2021: 150 000
Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Gröna Bilister

2021: 150 000
Gröna Bilisters webbplats

Senast granskad 18 mars 2021