Beviljade verksamhetsbidrag 2021

Konsumentverket har fördelat potten för bidragsåret 2021. Potten var 16 059 000 kronor. En fördelning har även skett av cirka hälften av potten för 2022, 6 059 000 kronor. Den totala summan för bidragsåret 2022 är 12 059 kronor. Resterande pott för bidragsåret 2022 fördelas nästa år.

Följande organisationer beviljades verksamhetsbidrag 2021. Några har även beviljats verksamhetsbidrag för 2022. 

Sveriges Konsumenter

2021: 6 709 000
2022: 5 259 000
Sveriges konsumenters webbplats

Naturskyddsföreningen

2021: 850 000
Naturskyddsföreningens webbplats

Fair Action

2021: 850 000
Fair Actions webbplats

Gröna Bilister

2021: 850 000
Gröna Bilisters webbplats

Villaägarnas Riksförbund

2021: 650 000
Villaägarnas Riksförbunds webbplats

Riksförbundet M Sverige

2021: 450 000
Riksförbundet M Sveriges webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2021: 450 000
Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Resenärsforum

2021: 450 000
2022: 300 000
Resenärsforums webbplats

Föreningen Medveten Konsumtion

2021: 450 000
2022: 300 000
Föreningen Medveten Konsumtions webbplats

Äkta vara Sverige

2021: 450 000
Äkta vara Sveriges webbplats

Jordens Vänner

2021: 450 000
Jordens vänners webbplats

Eksam ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro

2021: 300 000
Eksams webbplats

Familjeslanten

2021: 250 000
Familjeslantens webbplats

Funktionsrätt Sverige

2021: 250 000
Funktionsrätt Sveriges webbplats

Djurskyddet Sverige

2021: 250 000
Djurskyddet Sveriges webbplats

Astma- och allergiförbundet

2021: 250 000
Astma- och allergiförbundets webbplats

Spelberoendes Riksförbund

2021: 250 000
Spelberoende Riksförbunds webbplats

Svensk mat- och miljöinformation

2021: 250 000
Svensk mat- och miljöinformations webbplats

Studiefrämjandet

2021: 250 000
Studiefrämjandets webbplats

Riksföreningen Folkets Bio

2021: 250 000
Riksföreningens Folkets Bios webbplats

Unionen

2021: 250 000
Unionens webbplats om schyst resande

Senast granskad 18 mars 2021